Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mobilus.pl lub pisemnie na adres Mobilus Motor Sp. z o. o. ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań. Prosimy o skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy - wzór formularza.

3. Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi:

  • Mobilus Motor zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mobilus Motor), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Mobilus Motor został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Mobilus Motor wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do kupującego). W przypadku osobistego odbioru towaru z siedziby Mobilus Motor kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, z którego został odebrany.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.